wo 20 maart 2024

Voorkom belastingrente

De Belastingdienst berekent belastingrente als het te betalen bedrag aan belasting pas later dan 6 maanden na het einde van het belastingjaar wordt vastgesteld. De datum van de aanslag is hierbij bepalend. De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2023 berekend vanaf 1 juli 2024 tot en met zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Voor de inkomstenbelasting bedraagt de belastingrente sinds 1 januari 2024 7,5%, terwijl deze voor de vennootschapsbelasting naar 10% is gestegen

Hoe kun je belastingrente voorkomen?

Om belastingrente te beperken/voorkomen kunt u verschillende dingen doen:

  • Een verzoek om een juiste (aanvullende) voorlopige aanslag 2023 uiterlijk op 30 april 2024 indienen bij de Belastingdienst (voor gebroken boekjaren: binnen vijf maanden na afloop daarvan). 
  • De aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2023 indienen uiterlijk op 31 mei 2024 (voor gebroken boekjaren: binnen vijf maanden na afloop daarvan). Daarbij moet wel de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld. Wanneer de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte kan alsnog belastingrente verschuldigd zijn.
  • Verwacht u dat het jaar 2023 ook representatief is voor het jaar 2024? Pas dan ook alvast de voorlopige aanslag 2024 aan.
  • Ook bij verandering van uw privésituatie is het belangrijk uw voorlopige aanslag te wijzigen of aan te vragen. Bijvoorbeeld als u bent gaan samenwonen, uw hypotheek veranderd is, u verhuisd bent of u een schenking hebt gehad.
  • Ook voor eerdere jaren waarvoor nog geen juiste voorlopige aanslag is aangevraagd, is het belangrijk om een (aanvullende) voorlopige aanslag aan te vragen.

Liquiditeitsproblemen?

Ook bij liquiditeitsproblemen kan het slim zijn om toch een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Na ontvangst van de aanslag, kan om uitstel van betaling worden verzocht. Bij toewijzing van het verzoek om uitstel van betaling gaat de Belastingdienst rekenen met invorderingsrente. Deze invorderingsrente van (op dit moment) 4 procent is aanzienlijk lager dan de belastingrente. Let op: aan uitstel van betaling zijn voorwaarden verbonden.

Neem voor overleg over het aanpassen van de voorlopige aanslag of voor verdere vragen over de belastingrente en/of invorderingsrente contact met ons op.