AAKV (Advies- en Accountantskantoor Voogd BV)  hanteert de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NBA. Onze privacyverklaring gaat over uw privacy in relatie tot onze dienstverlening.

Privacy, voorwaarden en klachten

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, kan je die uiten via het klachtenformulier. Je kan ons natuurlijk ook mailen of bellen.

Algemene voorwaarden en klachtenregeling: