do 14 maart 2019

Kleine ondernemersregeling (KOR) verdwijnt

Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). Vanaf dat moment is het mogelijk om te kiezen voor een vrijstelling van de BTW-plicht. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe KOR mag de  omzet niet meer bedragen dan
€ 20.000 per kalenderjaar.

Gevolgen voor de ondernemer bij keuze voor de vrijstelling:

- U brengt geen BTW meer in rekening bij uw klanten.

- U kan de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.

- U doet geen BTW-aangifte meer.

Het is nog wel nodig om de omzet bij te houden in de administratie. In tegenstelling tot de KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en B.V.'s gebruiken maken van de nieuwe regeling.

KOR vervallen

Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat dus niet langer een belastingvermindering voor de BTW. U moet daarom vóór 2020 laten weten of u zich wil aanmelden voor de nieuwe KOR.

Wie nu een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, hoeft zich niet zelf aan te melden. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan voor  de vrijstelling. De Belastingdienst stuurt deze kleine ondernemers hierover een aparte brief. Daarin staat ook wat de ondernemer moet doen als de klant geen gebruik wil maken van de vrijstelling. 

Aanmelden nieuwe KOR

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe KOR. Als u direct (vanaf 1 januari 2020) wil deelnemen, dan moet u zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden. Vanaf het tijdstip dat u na het ingediende verzoek om aan de nieuwe kleineondernemersregeling deel te nemen, geldt de nieuwe kleineondernemersregeling voor tenminste drie jaar.
Zodra u echter in een jaar boven de € 20.000 omzet komt, geldt vanaf dat moment dat u weer BTW in rekening moet brengen en ook BTW aangifte zal moeten.