wo 3 juli 2019

Gratis verlofmodule in Loket.nl

Iedere werknemer heeft per jaar recht op minimaal 4 weken doorbetaalde vakantie. Dit worden de “wettelijke vakantiedagen” genoemd. Maar veel werknemers hebben op basis van een CAO, bedrijfsreglement of individuele afspraken recht op meer dan 4 weken verlof. Dit verlof wordt aangeduid met de term “bovenwettelijke” vakantiedagen. 

Het verschil tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen is de geldigheidsduur. De wettelijke dagen dienen namelijk binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar opgenomen te worden en vervallen daarna. De bovenwettelijke vakantiedagen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Het is dus belangrijk om vakantiedagen op de juiste wijze te registreren. Dat wil zeggen dat de “wettelijke” en “bovenwettelijke” vakantiedagen apart geregistreerd dienen te worden. Middels onze salarissoftware van Loket.nl heeft u de mogelijkheid om het verlof op de juiste wijze te registreren. 

Voordelen door koppeling aan Employee Self Service (ESS)

Met de verlofmodule in Loket.nl is het mogelijk om het verlof samen met uw werknemers op een digitale manier te regelen. Deze verlofmodule kan binnen Loket.nl worden gekoppeld aan Employee Self Service (ESS). Op deze manier biedt de verlofmodule voor zowel u als werkgever als voor uw werknemers vele voordelen.

Werknemers kunnen digitaal via de werknemersapp vakantiedagen aanvragen en hebben altijd en overal inzicht in hun actuele verlofsaldo.

Loket.nl berekent immers automatisch het verlofsaldo (naar rato) op basis van de binnen uw organisatie geldende verlofregeling(en). In deze regeling(en) kan uiteraard ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld extra verlof op basis van leeftijd en/of dienstjaren van uw medewerkers.

Er is ook een workflow waarbij de werkgever, afdelingshoofd of leidinggevende een e-mail ontvangt wanneer een medewerker een verlofaanvraag heeft ingediend, waarna de verlofaanvraag in behandeling genomen kan worden. Om de leidinggevende direct inzicht te geven in de planning van een of meerder afdelingen is er een handige verlofkalender beschikbaar.

Maakt u nog geen gebruik van deze gratis verlofmodule?

Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden!