zo 6 september 2020

Bijzonder uitstel van betaling tot 1 januari 2021, maar dan?

Vanaf 1 januari 2021 moeten ondernemers en bedrijven beginnen met het afbetalen van de openstaande belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is ontvangen in verband met de coronacrisis. Zij krijgen daarvoor 2 jaar de tijd.

Ondernemers en bedrijven moeten de totale belastingschuld, die zij hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis, aflossen in 24 gelijke maandelijkse termijnen. Eerder afbetalen of extra termijnbedragen voldoen kan ook. Het tarief van de invorderingsrente blijft in ieder geval tot december 2021 0,01%.

Bedrijven en ondernemers ontvangen de komende tijd meer informatie van de Belastingdienst over de regeling voor bijzonder uitstel:

  • In september 2020 krijgen ondernemers en bedrijven een brief met uitleg over de regeling;
  • In december 2020 krijgen ondernemers en bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling een brief met een voorlopig overzicht van de openstaande schuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag voor afbetaling van de openstaande schuld;
  • In maart 2021 krijgen ondernemers en bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de regeling voor bijzonder uitstel van betaling een definitief overzicht van de totale belastingschuld met eventueel een aangepast maandbedrag voor afbetaling.

Indien het niet mogelijk is om de belastingschuld voor 1 januari 2023 af te lossen, wordt gezocht naar een passende oplossing. Indien ondernemers en bedrijven na 1 januari 2021 moeite hebben om nieuwe verplichtingen te voldoen dan gelden daar de normale regels voor betalingsuitstel voor.

Bij de vormgeving van het bijzondere betalingsuitstel en de terugbetalingsregeling is ervan uitgegaan dat de huidige situatie rond de coronacrisis niet verslechterd. Mochten omstandigheden daartoe aanleiding geven dan kan mogelijk langer uitstel van betaling worden gevraagd of kan de terugbetaling mogelijk langer worden uitgesteld.

Kijk voor meer op informatie op de website van de Belastingdienst