wo 18 november 2020

Aanvraag NOW 3.0

Vanaf aanstaande maandag 16 november kan de NOW 3.0 regeling worden aangevraagd. De aanvraagterrmijn voor de 1e fase eindigt op 13 december as. De NOW 3.0 regeling loopt langer dan de eerste twee NOW-regelingen. Er zijn 3 fases.

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0 regeling. Deze nieuwe NOW-regeling bestaat uit drie tijdvakken van elk 3 maanden en loopt door tot 1 juli 2021. De NOW 3.0 regeling wordt tijdens de drie fase geleidelijk afgebouwd. De loonsom wordt steeds een beetje minder vergoed. Naast de NOW 3.0 regeling blijven ook andere steun- en herstelmaatregelen beschikbaar. Er komt bijvoorbeeld geld beschikbaar voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

De aanvraag voor de NOW 3.0 regeling wordt steeds gedaan voor 3 maanden. De eerste fase loopt in oktober-november-december 2020. In totaal zijn er 3 tijdvakken van 3 maanden: het laatste kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021. Net als in voorgaande NOW-regelingen wordt de subsidie gekoppeld aan het omzetverlies. Bij 100 procent omzetverlies is de maximale subsidie onder de NOW 3.0 regeling in de 1e fase 80 procent en wordt er naar rato aangepast. De werkgever moet weer een inschatting maken van het omzetverlies bij de aanvraag. Vervolgens ontvangt hij een voorschot van 80 procent van de subsidie en moet hij achteraf verantwoorden. Bij de definitieve vaststelling van de  tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Werkgevers zijn verplicht 100 procent van het loon door te betalen aan de werknemers als zij gebruik maken van de steun. De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

 

 

2e fase
De 2e fase van de NOW 3.0 regeling loopt in januari-februari-maart 2021. De maximale hoogte van de subsidie bij 100 procent omzetverlies is in deze fase lager dan in voorgaande fase. Bij 100 procent omzetverlies is de maximale subsidie 70 procent van de loonsom en wordt er naar rato aangepast.  De loonsom tijdens de 2e fase mag met maximaal 15 procent dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

3e fase
De 3e fase van de NOW 3.0 regeling loopt in april-mei-juni 2021. De maximale hoogte van de subsidie bij 100 procent omzetverlies is in deze fase lager dan in voorgaande fase. Bij 100 procent omzetverlies is de maximale subsidie 60 procent van de loonsom en wordt er eveneens naar rato aangepast. De loonsom tijdens de 3e fase mag met maximaal 20 procent dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie.

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor NOW3.0? Neem dan contact met ons.